ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1999-2000

Ref.No: 65082900
Start date: 01.07.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 17.06.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 38.004,40 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top