ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 61115100
Start date: 15.11.1999
End date: 30.06.2001
Approval date: 25.11.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 217.901,68 €
Scientific Responsible: Prof. TAOUKIS
Email: taoukis@chemeng.ntua.gr
Go to Top