ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ref.No: 61147600
Start date: 08.12.2003
End date: 31.12.2007
Approval date: 08.12.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: UP. UGEIAS KAI PRONOIAS
Budget: 11.738,92 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top