ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ref.No: 62087000
Start date: 01.05.1996
End date: 30.04.1997
Approval date: 12.12.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: CHEMICAL SAFETY INTERNATIONAL
Budget: 1.467,33 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top