ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ref.No: 61075500
Start date: 20.02.1996
End date: 19.02.1998
Approval date: 06.06.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 21.129,85 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL FOKITIS
Email: fokitis@central.ntua.gr
Go to Top