ΕΥΦΥΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ(00ΒΕ144)

Ref.No: 61134200
Start date: 01.11.2001
End date: 01.11.2003
Approval date: 17.01.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΠΑΒΕΤ 2000, KORFIL KLOSTIRIA KORINTHOU A.E.V.E.
Budget: 50.559,07 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Go to Top