ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FLAMESOFC – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ref.No: 66011600
Start date: 01.01.2006
End date: 31.12.2014
Approval date: 08.02.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 19.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr