ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΕΔ ’95

Ref.No: 61900000
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2020
Approval date: 01.03.2002
Department: DEN UPARHEI
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 600.000,00 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top