ΕΣΤΙΑ-ΕΛΛ:ΔΙΑ-ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Ref.No: 67075601
Start date: 01.09.2014
End date: 31.12.2015
Approval date: 05.12.2014
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 9.721,31 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIDOU
Email: mioannid@ece.ntua.gr
Go to Top