ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ref.No: 67050200
Start date: 01.02.1997
End date: 31.01.1998
Approval date: 13.03.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: G.G.E.T.
Budget: 7.412,34 €
Scientific Responsible: POLUKARPOS PISSIS
Email: ppissis@central.ntua.gr
Go to Top