ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΑΛΛΑΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 61090800
Start date: 08.04.1998
End date: 07.07.1998
Approval date: 02.10.1997
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΥΛΟΣ, G.G.E.T.
Budget: 4.402,06 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top