ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ref.No: 65070400
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2004
Approval date: 12.05.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 88.041,07 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANARGUROS FELLOURIS
Email: afellou@math.ntua.gr
Go to Top