ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ – Β

Ref.No: 62028502
Start date: 10.11.1994
End date: 01.03.1995
Approval date: 09.12.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ANAPTUX.SUND.DIMON DUT.ATHINAS
Budget: 2.931,41 €
Scientific Responsible: Prof. AGGELOS SIOLAS
Email: Angelos@survey.ntua.gr
Go to Top