ΕΡΕΥΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ

Ref.No: 61088500
Start date: 01.09.1996
End date: 28.02.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 29.347,04 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS EUTHUMIATOS
Email: defthymi@central.ntua.gr
Go to Top