ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΑΛΚΕΙΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-Β’ ΦΑΣΗ

Ref.No: 62225200
Start date: 12.11.2007
End date: 08.12.2011
Approval date: 06.07.2007
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: NOMARHIAKI AUTODIOIKISI KORINTHIAS
Budget: 23.800,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROZOS
Email: rozos@metal.ntua.gr
Go to Top