ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗ ΥΗΕ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

Ref.No: 62074500
Start date: 30.11.1995
End date: 30.05.1996
Approval date: 30.11.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: AEGEK ATE
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: GEORGIOS NOUTSOPOULOS
Go to Top