ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ref.No: 61096900
Start date: 01.01.1998
End date: 27.05.2000
Approval date: 27.11.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 293.470,30 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top