ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Ref.No: 61096800
Start date: 01.12.1997
End date: 30.12.2000
Approval date: 27.11.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 572.267,06 €
Scientific Responsible: Prof. STATHOPOULOS
Email: stathop@power.ece.ntua.gr
Go to Top