ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

Ref.No: 62141300
Start date: 01.12.1999
End date: 01.01.2002
Approval date: 22.05.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ELLINIKO KENTRO DERMATOS
Budget: 10.388,85 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. MAGOULAS
Email: mag@chemeng.ntua.gr
Go to Top