ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Ref.No: 62236300
Start date: 23.01.2008
End date: 22.01.2018
Approval date: 07.03.2008
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 119.719,77 €
Public key: -
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Description: THIS PROGRAMME INVOLVES WORKS ON PROCESSING OF ORES AND INDUSTRIAL MINERALS STUDY OF ENVIRONMENTAL EFFECTS CAUSES BY MINING ACTIVITIES AND PROCESS OPTIMIZATION.THESE ACTIVITIES ARE FUNDED BY NATIONAL OR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.