ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ref.No: 62218800
Start date: 01.01.2007
End date: 31.12.2007
Approval date: 26.01.2007
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ATTIKO METRO A.E.
Budget: 3.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS SARIGIANNIS
Go to Top