ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ref.No: 62173900
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2004
Approval date: 12.01.2004
Department: DIOIKISI
Financier: T.E.E.
Budget: 25.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top