ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ref.No: 62067500
Start date: 01.12.1994
End date: 30.09.1996
Approval date: 24.01.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top