ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ref.No: 63162300
Start date: 28.12.2006
End date: 27.12.2008
Approval date: 30.03.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: IDRUMA PROOTHISIS EREUNAS KUPROU
Budget: 32.715,52 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top