ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15% ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Ref.No: 65137401
Start date: 01.05.2005
End date: 31.12.2014
Approval date: 22.06.2005
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: SHIP DESIGN AND MARITIME TRANSPORT
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LYRIDIS
Email: dsvlr@central.ntua.gr
Go to Top