ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15% ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ref.No: 65208900
Start date: 01.01.2016
End date: 31.12.2017
Approval date: 15.02.2016
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 180.000,00 €
Public key: 7ΦΙ446ΨΖΣ4-ΛΨΘ
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr