ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15% ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ref.No: 65201200
Start date: 01.01.2014
End date: 31.12.2015
Approval date: 30.09.2014
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 112.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top