ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΓΕΤ ΕΤΟΥΣ 2001

Ref.No: 67051400
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 72.945,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr