ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΓΕΤ

Ref.No: 67051105
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2005
Approval date: 12.04.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 14.881,00 €
Scientific Responsible: Prof. EUFROSUNI KALKANI
Email: kalkani@central.ntua.gr
Go to Top