ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ref.No: 68037500
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 22.11.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 176.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS HRISTODOULOU
Email: christod@hydro.civil.ntua.gr
Go to Top