ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,0 MWEL

Ref.No: 65091300
Start date: 29.12.1999
End date: 28.03.2000
Approval date: 27.01.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top