ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ref.No: 61085700
Start date: 16.12.1997
End date: 16.03.1999
Approval date: 19.02.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr