ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ERP

Ref.No: 62108800
Start date: 01.10.1998
End date: 15.02.2003
Approval date: 29.10.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ELLINIKA PETRELAIA AE
Budget: 27.703,60 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top