ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61106500
Start date: 01.12.1998
End date: 30.06.2001
Approval date: 29.12.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΚΒΑΝ, G.G.E.T.
Budget: 38.354,36 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top