ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΞΗ ΤΟΥ ΛΑΤΕΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟ

Ref.No: 62095900
Start date: 01.10.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 02.10.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: LARKO
Budget: 2.851,84 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top