ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΑ ΛΜΠ-Α

Ref.No: 62096400
Start date: 30.09.1997
End date: 29.03.1998
Approval date: 16.10.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 13.364,95 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top