ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΓΕΚ 2019 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

Ref.No: 67122100
Start date: 23.07.2021
End date: 31.12.2021
Approval date: 23.07.2021
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2019, GENIKH GRAMMATEIA EREYNAS KAI TEXNOLOGIAS
Budget: 1.155,44 €
Public key: ΩΤ8Υ46ΨΖΣ4-ΒΒ7
Scientific Responsible: Lecturer APOSTOLOPOULOS
Email: gapo@metal.ntua.gr
Go to Top