ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ WSL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒOΛΑΣΘΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Ref.No: 62050300
Start date: 09.02.1993
End date: 09.04.1993
Approval date: 05.03.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: MEVIOR AE
Budget: 1.173,88 €
Scientific Responsible: ANTONIOS FRAGKISKOS
Go to Top