ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ref.No: 62070500
Start date: 01.04.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 09.05.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.O.T.
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: vassim@central.ntua.gr
Go to Top