ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ)

Ref.No: 65097000
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 06.04.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: ELENI RELAKI
Go to Top