ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 62070600
Start date: 10.02.1995
End date: 10.08.1995
Approval date: 09.05.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 14.260,43 €
Scientific Responsible: SOTIRIOS HATZIDAKIS
Email: skchatz@central.ntua.gr
Go to Top