ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ref.No: 61098400
Start date: 06.03.1997
End date: 05.03.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 9.860,60 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top