ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 61112400
Start date: 17.12.1998
End date: 17.12.2000
Approval date: 01.07.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 7.549,52 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS HATZIARGURIOU
Email: nh@power.ece.ntua.gr
Go to Top