ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ

Ref.No: 63033400
Start date: 01.05.1993
End date: 30.04.1996
Approval date: 16.07.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ENVIRONMENT, E.O.K.
Budget: 327.000,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top