ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ WEB ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Ref.No: 61172200
Start date: 28.12.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 07.07.2006
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ 2003, G.G.E.T.
Budget: 96.156,00 €
Scientific Responsible: Prof. FOTO AFRATI
Email: afrati@gmail.com
Go to Top