ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΤΜ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2000-2001(ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2001)

Ref.No: 65110404
Start date: 01.09.2000
End date: 06.07.2001
Approval date: 11.07.2001
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 12.325,75 €
Scientific Responsible: Prof. AMALIA-MARIA MPALODIMOU
Email: ambal@central.ntua.gr
Go to Top