ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003

Ref.No: 65125303
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2003
Approval date: 21.04.2003
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.740,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top