ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΚΙΜΩΝ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΙΛΥΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ.

Ref.No: 61158600
Start date: 28.03.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 28.09.2005
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΑΝ, UPAN/UPEPTH
Budget: 250.341,70 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top