ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ref.No: 65135100
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2005
Approval date: 21.01.2004
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.200,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIMITRIOS TSAMPOULAS
Email: dtsamb@central.ntua.gr
Go to Top