ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ref.No: 65123600
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 18.10.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.700,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KOTTIS
Email: pcottis@central.ntua.gr
Go to Top